VALENCIÀ FAMILIAR

La novela Canyes i Fanc de Vicent Blasco Ibáñez, traduïda a un valencià familiar, ya està a la venta

La immortal novela naturalista Cañas y Barro de l'escritor valencià més universal, Vicent Blasco Ibáñez, traduïda des de l'original castellà a un valencià familiar, ya està a la venta en format paper i llibre electrònic.

Llibre Canyes i Fanc

Pots comprar-la en Amazon punchant en este botó:

Comprar

Si vols pegar-li una ullà primerament, pots llegir una mostra de les 30 primeres pàgines.

Les paraules utilisaes en esta traducció estan en sa majoria ben documentaes en la llengua valenciana escrita històrica, i moltes d'elles també en estudis sobre la llengua viva actual. Al final del llibre s'inclou un apèndix informatiu sobre les paraules ampraes en la traducció, que n'arreplega més de 900, donant d'elles informació diversa.

Si necessites algun tipo de justificació a l'hora de llegir este llibre, pues el model de llengua familiar utilisat te resulta cridaner, quan no polèmic, te recomane que lliggues este pròlec per a la llectura del llibre, que finalment per una qüestió d'espai no ha quedat incluït en el llibre, i que s'oferix de forma exclusiva ací en la web.